Edisi 032 – Menegakkan Khilafah Wujud Ketaatan Kepada Allah SWT

Edisi 032 – Menegakkan Khilafah Wujud Ketaatan Kepada Allah SWT

Ada sebagian orang saat ini yang seolah menganggap ajaran Islam harus dipegang teguh jika dinyatakan secara tekstual di dalam al-Quran. Jika tidak, maka seolah itu bukan ajaran Islam. Jika pun dianggap sebagai ajaran Islam, ia tidak perlu diutamakan dan diamalkan; boleh saja ditinggalkan. Contohnya adalah tentang Khilafah. Mereka menolak Khilafah...

Read more