Edisi 063 – Bendera Tauhid: Simbol Pemersatu Umat dan Kepemimpinan Islam

Edisi 063 – Bendera Tauhid: Simbol Pemersatu Umat dan Kepemimpinan Islam

Bendera (al-‘alam) termasuk perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., juga Khulafaur-Rasyidin sesudah beliau. Bendera Rasulullah saw. ada dua macam yaitu Al-Liwa‘ (bendera putih) dan ar-Rayah (bendera hitam) bertuliskan: Lâ ilâha illalLâh Muhammad rasûlulLâh. Bendera Rasulullah saw., baik al-Liwa‘ (bendera putih) maupun ar-Rayah (bendera hitam) bukanlah sembarang bendera yang berhenti sebagai...

Read more