Edisi 007 – Spirit Hijrah

Edisi 007 – Spirit Hijrah

Penanggalan Hijrah sebagai penanggalan Islam mulai digunakan semasa Khalifah Umar bin al-Khathab ra. Awal Tahun Hijrah berpatokan pada peristiwa hijrah Rasul saw. dari Makkah ke Madinah. Keputusan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. tersebut—yang kemudian disepakati oleh para sahabat—tentu memiliki makna besar. Peristiwa hijrah Baginda Nabi saw. dari Makkah ke Madinah...

Read more